Let’s beat NF focust zich op fondsenwerving om wetenschappelijk onderzoek te kunnen financieren. We opereren los van de patientenvereniging NFVN, maar werken samen daar waar dat kansen biedt.

Een donatie aan onze stichting is dus een donatie voor meer wetenschappelijk onderzoek!

Om effectief te kunnen fondsenwerven is meer bekendheid voor NF hard nodig. Daarom werken we daar ook hard aan. Maximaal 10% van alle gelden wordt ingezet voor marketingactiviteiten en het bezoek aan relevante congressen.